देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

वाळू

काय हे ! मंगळवार, ०८ मे २०१२, ०८:०० (+०५:३०)

Dinesh Gharat सर्वोत्तम मराठी विनोद

एकदा एक लग्नाळू मुलगा मुलगी पाहण्यासाठी जातो.

प्राथमिक सोपस्कार (म्हणजे खोटे खोटे स्वागत ,चहापाणी , कांदेपोहे ईत्यादी इत्यादी) पार पडल्यानंतर मुला मुलीला थेट बोलायची ...