देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

Marathi words

Marathi literature - Novel - ELove : CH... सोमवार, १२ जानेवारी २००९, ०९:२३ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Famous thoughts -

Every word written is a victory against death.

---- Michel Butor

अंजली चिंताग्रस्त तिच्या खुर्चीवर बसली होती. तिच्या समोरच्या खुर्चीवर शरवरी बसली होती. विवेकसोबत घालविलेला एक एक क्षण आठवत मागचे तिन दिवस कसे गेले अंजजीला काहीच कळले नव्हते. पण आज तिला काळजी वाटायला लागली होती.

"" आज तिन दिवस झालेत ... ना तो चाटींगवर भेटतो आहे ना त्याची मेल आली आहे.'' अंजली शरवरीला काळजीच्या सुरात म्हणाली.

एका ...

Marathi literature - Novel - ELove : CH... शुक्रवार, ०९ जानेवारी २००९, ११:३४ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Famous thoughts -

Every word written is a victory against death.

---- Michel Butor

अंजली चिंताग्रस्त तिच्या खुर्चीवर बसली होती. तिच्या समोरच्या खुर्चीवर शरवरी बसली होती. विवेकसोबत घालविलेला एक एक क्षण आठवत मागचे तिन दिवस कसे गेले अंजजीला काहीच कळले नव्हते. पण आज तिला काळजी वाटायला लागली होती.

"" आज तिन दिवस झालेत ... ना तो चाटींगवर भेटतो आहे ना त्याची मेल आली आहे.'' अंजली शरवरीला काळजीच्या सुरात म्हणाली.

एका ...

Marathi kadambari - Novel - ELove : CH-... बुधवार, ०७ जानेवारी २००९, ०९:२७ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Famous quotes

Man is constantly in search of something unknown, and when he feels, he got it, probably he is in love.

--- Unknown

हॉटेलचा सुईट जसजसा जवळ येवू लागला एका अज्ञात भावनेने अंजलीच्या हृदयाची गती वाढू लागली. एका अनामिक भितीने जणू तिला ग्रासले होते. विवेकही जरी तिच्या मागे मागे चालत होता पण त्याला त्याच्या श्वासांची गति विचलीत झालेली जाणवत होती. अंजलीने हॉटेलच्या सुईटचा दरवाजा उघडला आणि आत गेली.

विवेक दरवाजातच अडखळल्यासारखा ...