Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१३८९</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/modules/taxonomy/taxonomy.module</em> मधे <em>Creating default object from empty value</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/29243', '', '54.159.179.132', 1432951877) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172

Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१७२</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc</em> मधे <em>Table &amp;#039;./marathiblogs2/term_hierarchy&amp;#039; is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: SELECT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_hierarchy h ON h.parent = t.tid WHERE h.tid = 29243 ORDER BY weight, name</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/29243', '', '54.159.179.132', 1432951877) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172

Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१७२</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc</em> मधे <em>Table &amp;#039;./marathiblogs2/term_hierarchy&amp;#039; is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: SELECT t.tid, t.*, parent FROM term_data t INNER JOIN term_hierarchy h ON t.tid = h.tid WHERE t.vid = 2 ORDER BY weight, name</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/29243', '', '54.159.179.132', 1432951877) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172
Marathi suvichar | Marathiblogs.net
देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

Marathi suvichar

ट्रक किंवा रिक्शाच्या मागील सुविचार... सोमवार, १८ नोव्हेंबर २०१३, १०:३१ (+०५:३०)

गुरु Me Marathi

International CityStar 肉 Delivery Truck (Photo credit: Ricecracker.)

ट्रक किंवा रिक्शाच्या मागील सुविचार...

1) योग्य अंतर ठेवा वाहनामध्ये ...आणि ...मुलांमध्ये..

2) वाट पाहिन पण एस टी नेच जाईन.

3) नाद नाही ...

ट्रक किंवा रिक्शाच्या मागील सुविचार...[... शुक्रवार, ०४ ऑक्टोबर २०१३, ०९:४१ (+०५:३०)

गुरु Me Marathi

Ashok Leyland Truck (Photo credit: Balaji.B)

ट्रक किंवा रिक्शाच्या मागील सुविचार...

1) "बघतोस काय ? मुजरा कर .....!"

2) बघतोस काय रागाने, ओव्हरटेक केलय वाघाने!

3) "बघ माझी आठवण येते का ?"

4) ''पाहतेस काय ...

सुविचार - आयुष्याचं ध्येय..! गुरुवार, २६ फेब्रुवारी २००९, ०८:४६ (+०५:३०)

Guru Me Marathi

आयुष्याचं ध्येय ठरवताना "६-५-४-३-२-१" या क्रमाने विचार करावा: ६ आकडी पगार,५ खोल्यांचा ...

Marathi katha kadambari - ENovel - CH-2... सोमवार, ०९ फेब्रुवारी २००९, ११:२१ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Valuable thoughts -

In any free society, the conflict between social conformity and individual liberty is permanent, unresolvable, and necessary.

----Kathleen Norris

जवळ जवळ मध्यरात्र उलटून गेली होती. अतूलच्या खोलीचा लाईट बंद होता. पण खोलीत सर्वत्र धूसरसा प्रकाश पसरला होता - खोलीत कोपऱ्यात सुरु असलेल्या कॉम्प्यूटरच्या मॉनिटरचा. अतूल कॉम्प्यूटरवर बसून काहीतरी करण्यात अगदी मग्न होता. त्याच्या आजूबाजुला सगळीकडे जेवनाच्या, फराळाच्या प्लेटस, चहाचे रिकामे, अर्धे ...

Marathi literature - Novel - Elove CH-2... मंगळवार, २७ जानेवारी २००९, १०:१८ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Valuable thoughts -

YOU CANNOT HAVE WHAT YOU DO NOT WANT.

-----JOHN ACOSTA , POET

'इथीकल हॅकींग कॉम्पीटीशन - ऑर्गनायझर - नेट सेक्यूरा' असा मोठ्या अक्षरात लिहिलेला बॅनर स्टेजवर लावला होता. आज कॉम्पीटीशनची सांगता होती आणि विजेते जाहिर केले जाणार होते. पारीतोषीक वितरणासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून अंजलीला बोलावण्यात आलं होतं. स्टेजवर त्या बॅनरच्या बाजुला अंजली प्रमुख पाहुण्यांसाठी राखून ठेवलेल्या खुर्चीवर बसली ...

Marathi literature - Black Hole CH 53 ज... सोमवार, २९ सप्टेंबर २००८, ०९:२६ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Famous quotes -

Do just once what others say you can't do, and you will never pay attention to their limitations again.

James R. Cook

जेव्हा स्टेला हॉस्पीटलमधे जात होती तेव्हा तिला डॉ. स्टिव्हन दारातच बाहेर येतांना भेटले. एकमेकांच्या ...