देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

marathi sites

Marathi Books - Novel - ELove CH-21 विव... सोमवार, १९ जानेवारी २००९, ०९:२४ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Modern thoughts ---

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.

--- Alvin Toffler

जॉनी आपल्याच धूनमधे मस्त मजेत शिळ घालत रस्त्यावर चालत होता. तेवढ्यात त्याला मागून अनपेक्षीतपणे कुणीतरी आवाज दिला.

'' जॉनी...''

जॉनी शिळ वाजवायचं थांबवून एक क्षण तिथेच थबकला. आवाज ओळखीचा वाटत नव्हता म्हणून त्याने मागे वळून बघितले. एक माणूस घाई घाईने त्याच्याजवळ येत होता. जॉनी त्या माणसाकडे ...

Marathi Books - Black Hole CH-23 बाहेर ... गुरुवार, ०७ ऑगस्ट २००८, ०८:५१ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Great Quotes-

It is a wise person that adapts themselves to all contingencies; it's the fool who always struggles like a swimmer against the current.

--- Annonymous

जाकोब आणि स्टेला अजुनही 'A' लेव्हलच्या ब्लॅकहोलमध्ये होते.

'' चल आता परत जावूया'' जाकोब ...

Marathi books - Black Hole CH-19 मृत शर... सोमवार, ०४ ऑगस्ट २००८, ०८:५४ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Quote of the day

It is in your moments of decision that your destiny is shaped.

--- Anonymous

स्टेला विहिरीच्या काठाजवळ उभी राहून भेदरलेल्या स्थितीत विहिरीत वाकुन वाकुन पाहत होती. आत काहीच दिसत नव्हतं, ना काही आवाज येत होता ना ...

Online books - Black Hole CH-10 तो चेंड... सोमवार, २१ जुलै २००८, ०८:५२ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Quote of the day-

The thing always happens that you really believe in; and the belief in a thing makes it happen.

----Frank Loyd Wright

सकाळचा चहा घेत गिब्सन ब्रायनच्या घरी त्याच्या समोर बसला होता. ब्रायनच्या डोक्याला बांधलेल्या बॅन्डेजकडे ...

Suspense Thriller Horror Marathi Novel ... बुधवार, ०४ जून २००८, ११:०५ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

This is a Horror Suspense Thriller Novel based on my original English Screenplay 'Latched'. The screenplay is registered with Film Writters Association Mumbai.
बेड्या घातलेला ऍंथोनी पोलिसांच्या गराड्यात वेअरहाऊसमधून बाहेर पडला. त्याच्यासोबतचे सगळे ...