देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

marathi writers

Marathi literature - Novel - ELove CH-1... मंगळवार, १३ जानेवारी २००९, ०९:१४ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Useful quotes -

Those who are too close to you are cabable of hurting you much.

--- Anonymous

शरवरीला आनंदजींचा निरोप मिळाल्याबरोबर ती ताबडतोब अंजलीच्या कॅबिनमधे हजर झाली. पाहाते तर अंजली हताश, निराश दोन्ही हाताच्या मधे टेबलवर आपलं डोकं ठेवून बसली होती.

"" अंजली काय झालं?'' अंजलीला त्या अवस्थेत बसलेलं पाहून शरवरी काळजीने तिच्या जवळ जात, तिच्या पाठीवर हात ठेवीत म्हणाली.

तिने तिला इतकं हताश आणि निराश, आणि तेही ...

Marathi vangmay - Black Hole CH-42 चेतना मंगळवार, ०९ सप्टेंबर २००८, ०८:५३ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Famous proverbs -

One who sits between two chairs may easily fall down.

--- Proverb from Romania and Russia

जेव्हा जाकोब 'C' लेव्हलच्या गुहेत जमिनीवर पडला, त्याचे डोळे बंद होते. त्याच्या शरीरात काहीच हालचाल नव्हती पण त्याच्या शरीरात ...

Marathi book - Black Hole CH-29 जुनी घड... बुधवार, २० ऑगस्ट २००८, ०९:२० (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Valuable quotes -

Life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.

--- Samuel Butler (1612-1680)

स्टेलाने आलटून पालटून आपल्या टॉर्चचा झोत 'D4' आणि 'D5' विहिरीवर टाकीत जाकोबला विचारले,

'' 'D3' मध्ये हवा नाही ...

Book online - Black Hole CH-13 इन्व्हेस... गुरुवार, २४ जुलै २००८, ०८:५५ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

Favorite Famous Quotes -

Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve.

---Dr. Napoleon Hill

...जेव्हा स्टेला आपल्या विचारांतून भानावर आली तेव्हा तिच्या लक्षात आले की जाकोब कार ड्राईव्ह करीत आहे आणि ती त्याच्या ...

Neurology CH 49 Horror Suspense Thrille... गुरुवार, १२ जून २००८, ०८:५८ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

ऍंथोनी कॉम्प्यूटरवर बसला होता. आणि एक काळी मांजर जिच्या गळ्यात काळा पट्टा बांधला होता ती त्याच्या आजुबाजुला खेळत होती. ज्या टबलवर कॉम्प्यूटर ठेवला होता त्या टेबलवर वायरचे तूकडे, मांजरीचे पट्टे, आणि काही ...

Cheers! CH-47 Fiction Books - Ad-Bhut मंगळवार, १० जून २००८, ०९:२१ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

क्रिस्तोफर, रोनॉल्ड, पॉल आणि स्टीव्हन एका जुनाट घरात एका टेबलभोवती बसले होते. त्यांच्या हातात अर्धे अर्धे रिचविलेले व्हिस्कीचे ग्लासेस होते. चौघंही आपआपल्यातच गुंग विचार करीत व्हिस्की पित होते. त्यांच्यात ...

Ch-53: वाय स्टार (शून्य- कादंबरी ) गुरुवार, २१ फेब्रुवारी २००८, ०९:२९ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

जॉन आणि सॅम कॉर्पोरेशन ऑफीसमध्ये बसले होते. जॉनने आपल्या हातातल्या नकाशाची पुंगळी एका ऑफिसरच्या पुढ्यात उघडून नकाशा टेबलवर पसरविला. तो शहराचा नकाशा होता आणि त्यावर पाच फुल्या काढून त्यातून एक वर्तुळ काढलेले होते. जॉन पाचव्या फुलीकडे निर्देश करून ऑफीसरला म्हणाला,

" मि. पिटरसन आम्हाला या एरियात राहणाऱ्या आणि ज्यांची नावं 'वाय' (Y) या अक्षरानं सुरू होतात अशा लोकांची यादी हवी आहे ...

Ch-47: यस्स (शून्य- कादंबरी ) गुरुवार, १४ फेब्रुवारी २००८, ०८:५५ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

अँजेनी कॉफी घेऊन आली. जॉन अजूनही काम्प्यूटरवर गढून गेलेला होता. तिने एक कॉफीचा कप हळूच त्याला डिस्टर्ब न करता त्याच्या पुढ्यात ठेवला.

तिच्या हातातल्या कपातून एक घोट घेत ती म्हणाली , " काय काही मिळतय का? "

तिचा त्याला बोलण्यात ...

Ch-26: ऋषी ... (शून्य- कादंबरी ) शुक्रवार, १८ जानेवारी २००८, ०८:५७ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

... हिमालयातील डोंगराच्या पायथ्याशी वाहणाऱ्या नदीच्या काठावर असलेल्या गुहेत अजूनही तो ऋषी ध्यानमग्न अवस्थेत होता. अचानक त्याने आपले डोळे उघडले. त्याचे डोळे एखाद्या ज्वालेप्रमाणे आग ओकीत होते. हळू हळू त्याच्या डोळ्यातली लाली ...