Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१३८९</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/modules/taxonomy/taxonomy.module</em> मधे <em>Creating default object from empty value</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/16516?page=3', '', '174.129.109.148', 1432922951) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172

Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१७२</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc</em> मधे <em>Table &amp;#039;./marathiblogs2/term_hierarchy&amp;#039; is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: SELECT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_hierarchy h ON h.parent = t.tid WHERE h.tid = 16516 ORDER BY weight, name</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/16516?page=3', '', '174.129.109.148', 1432922951) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172

Warning: Table './marathiblogs2/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>१७२</em> वर <em>/home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc</em> मधे <em>Table &amp;#039;./marathiblogs2/term_hierarchy&amp;#039; is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: SELECT t.tid, t.*, parent FROM term_data t INNER JOIN term_hierarchy h ON t.tid = h.tid WHERE t.vid = 2 ORDER BY weight, name</em> आहे ', 2, '', 'http://marathiblogs.net/taxonomy/term/16516?page=3', '', '174.129.109.148', 1432922951) in /home/mbpkls/marathiblogs.net/includes/database.mysql.inc on line 172
marathi chutkule | Marathiblogs.net
देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

marathi chutkule

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज बुधवार, २४ सप्टेंबर २००८, ०९:०१ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज

संता एका उंच झाडावर लटकून एका फांदीला एका हाताने धरुन मस्त आनंदाने झोके घेत ओरडत होता.

बंता झाडाच्या खाली होता, त्याने उत्सुकतेने विचारले,

'' काय झालं संता?''

'' अरे ...

Marathi Jokes - पिलेले सरदार शुक्रवार, १२ सप्टेंबर २००८, ०९:०४ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

एकदा संता आणि बंता दारु पिऊन टून्न होवून रस्त्यावर फिरत होते. तेवढ्यात संताला रस्त्याच्या कडेला एक आरसा सापडला. संताने आरश्यात पाहत म्हटले, '' साला हा कुणाचा फोटो आहे? ... याला ...

Marathi Jokes - तिन सरदार ? बुधवार, १० सप्टेंबर २००८, ०९:०७ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

संता, बंता आणि जंता तिन सरदारजी एका बेटावर अडकतात. ते तिघेही मनापासून देवाची प्रार्थना करतात आणि देव त्यांच्यासमोर प्रगट होतो. देव त्यांना वर मागायला सांगतो.

देव जेव्हा संताला वर मागायला सांगतो ...

Marathi Jokes - सोपा प्रश्न शुक्रवार, २९ ऑगस्ट २००८, १०:४४ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

संता शेवटी शेवटच्या राऊंडला 10 लाख रुपये बक्षीसाच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला होता. प्रश्न विचारण्याच्या एक रात्र आधी त्याने प्रोग्रॅमच्या ऍन्कर बंताला सांगितले की त्याला तो प्रश्न भारतिय इतिहासावर ...

Marathi Jokes - संताची बिमारी सोमवार, २५ ऑगस्ट २००८, १०:२१ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

डॉक्टर आपल्या एका वयस्कर पेशंटचे रुटीन चेकअप करीत होते. त्यांनी विचारले, '' संताजी ... कसं काय ... आणि सगळं व्यवस्थित सुरु आहे ना ?''

संताने उत्तर दिले, ''सगळं व्यवस्थित आहे डॉक्टर... पण तुम्हाला आता काय ...

Marathi Jokes - पागलांची सुटका शुक्रवार, ०८ ऑगस्ट २००८, ०९:०४ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

आयर्लंडमध्ये एक पागलखाना आहे. दरवर्षी ते पागलखान्यातल्या ज्यांची त्या वर्षी चांगली प्रगती आहे अशा दोघांना निवडतात आणि त्यांना दोन प्रश्न विचारतात. जर त्यांनी त्या दोन प्रश्नांची बरोबर उत्तरं दिली तर ...

Marathi Jokes - तपश्चर्या शुक्रवार, ०१ ऑगस्ट २००८, ११:२२ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

शंकर देव तपश्चर्येला बसले होते. तेवढ्यात तिथे माता पार्वती आली. पहाते तर शंकर देव तपश्चर्या करता करता गालातल्या गालात मंद मंद हसत होते. जेव्हा थोड्या वेळाने शंकर देव तपश्चर्येवरुन उठले ...

Marathi Jokes - आवेदन शुक्रवार, २५ जुलै २००८, ०९:०३ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

एकजण एका नोकरीचे आवेदन भरीत होता. जेव्हा त्याने आवेदनात प्रश्न वाचला, '' तुम्ही कधी अरेस्ट झाला होतात?''

त्याने उत्तर लिहिले ''नाही''

खाली दुसरा प्रश्न ...

Marathi Jokes - ऍस्प्रीन बुधवार, २३ जुलै २००८, ०९:१० (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

एक सरदारजी एका मेडीकल शॉपमध्ये गेला आणि त्याने दुकानदाराला विचारले, '' तुमच्याकडे ऍसीटीलसॅलीसायक्लीक ऍसीड आहे का?''

''म्हणजे ...

Marathi Jokes नदीच्या पलिकडे सोमवार, ०७ जुलै २००८, ०८:५१ (+०५:३०)

Marathi Jokes Vinod Come...

---
संताला नदीच्या पलीकडे जायचं होतं पण कसं जावं त्याला काही कळत नव्हतं. तेवढ्यात त्याला नदीच्या पलिकडे बंता दिसला. संताने बंताला जोरात ओरडून ...