देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

marathi kathakathan

Online Books - Novel - अद-भूत / Aghast ... सोमवार, ०२ जून २००८, ०९:११ (+०५:३०)

Marathi Novels .Net - Ka...

सॅम आणि त्याचे साथीदार अजुनही ऍन्थोनीच्या अवतीभोवती उभे होते. ऍन्थोनीचा प्रतिकार आता पुर्णपणे संपला होता. एव्हाना सॅमच्या दोन साथीदारांनी त्याला हातात बेड्या घालून ताब्यात घेतले होते. सॅमने तिथेच ...

डिप्लोमसी - विनोदी कथाकथन - पार्ट 2/2 मंगळवार, ०१ एप्रिल २००८, ०९:०१ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

आज लाफ्टर क्लबमधे दोन पाहूणे आले होते. ते सगळ्यांना वेगवेगळ्या व्यायामाचे प्रात्यक्षीक देवू लागले. सुरवातीला तर त्यांनी काही योगाच्या प्रकाराचे प्रात्यक्षीक दिले . मर्कटासन, हलासन... इत्यादी. त्यातले शवासन ...

डिप्लोमसी - विनोदी कथाकथन - पार्ट 1/2 सोमवार, ३१ मार्च २००८, ०९:०० (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

" यार तु फार डिप्लोमॅटीक आहेस.'' यासारखं डिप्लोमॅटीक दुसरं वाक्य नसेल. कारण खरंतर त्याला म्हणायचे असते की ..."" साल्या ... तु फार हरामी आहेस.'' तशी डिप्लोमसीची जर 'डीप्लोमॅटीक' व्याख्या करायची असेल तर त्याचा ...

सायकल - विनोदी कथाकथन भाग 3/4 बुधवार, २६ मार्च २००८, ०८:५३ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

एकदा आम्ही दोघं मित्र दुसऱ्या गावाला गेलो. दुसऱ्या गावाला सायकल चालवायची आणि ती पण भाडयाने घेऊन मजा काही औरच असते. तशा दुसऱ्या गावाला करण्यासारख्या बऱ्याच मजा असतात ... आता हे मी तुम्हाला सांगायला ...

सायकल - विनोदी कथाकथन भाग 3/4 बुधवार, २६ मार्च २००८, ०८:५३ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

एकदा आम्ही दोघं मित्र दुसऱ्या गावाला गेलो. दुसऱ्या गावाला सायकल चालवायची आणि ती पण भाडयाने घेऊन मजा काही औरच असते. तशा दुसऱ्या गावाला करण्यासारख्या बऱ्याच मजा असतात ... आता हे मी तुम्हाला सांगायला नको. कारण ...

मार्केटिंग - विनोदी कथाकथन भाग-4/4 मंगळवार, १८ मार्च २००८, १६:५८ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

त्या दुकानातून बाहेर निघतांना समोर एक चपलांचं दुकान दिसलं. तीथे एक बोर्ड लावलेला होता 'एकावर एक फ्री' . आता उजव्या चपलीवर डावी चप्पल फ्री ... की डाव्या चपलीवर उजवी चप्पल फ्री... की एका चपलीच्या जोडीबरोबर ...

मार्केटिंग - विनोदी कथाकथन भाग-4/4 सोमवार, १७ मार्च २००८, ०९:०२ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

त्या दुकानातून बाहेर निघतांना समोर एक चपलांचं दुकान दिसलं. तीथे एक बोर्ड लावलेला होता 'एकावर एक फ्री' . आता उजव्या चपलीवर डावी चप्पल फ्री ... की डाव्या चपलीवर उजवी चप्पल फ्री... की एका चपलीच्या ...