देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

pustakalay

Marathi books - Novels - ELove CH:15 सह... सोमवार, ०५ जानेवारी २००९, १३:५९ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

Encouraging thoughts -

I haven't failed, I've found 10,000 ways that don't work.

--- Thomas Edison (1847-1931)

अंजली गाडी ड्राईव्ह करीत होती आणि गाडीत समोरच तिच्या शेजारच्या सीटवर विवेक बसला होता. गाडीत बराच वेळ दोघंही काही न बोलता जणू आपल्याच विचारात गढून गेले होते.

खरं विवेक तिने विचार केल्याप्रमाणे कितीतरी उत्साही, उमदा आणि देखणा आहे... आणि त्याचा स्वभाव किती साधा सरळ आहे...

पहिल्याच भेटीत त्याने लग्नाचा प्रश्न विचारुन ...

Ch-61: कंपाऊंडच्या आत (शून्य- कादंबरी ) शनिवार, ०१ मार्च २००८, ११:२५ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

दुसऱ्या हाताने रक्ताळलेला हात धरीत तो उठून उभा राहिला. रक्त जरा जास्तच वाहत होतं म्हणून त्याने खिशातून रुमाल काढून हाताला घट्ट बांधला. दुखऱ्या हाताला सांभाळत मग तो बंगल्याच्या मुख्य दरवाजाजवळ गेला. ...

Ch-61: कंपाऊंडच्या आत (शून्य- कादंबरी ) शनिवार, ०१ मार्च २००८, ११:२५ (+०५:३०)

Sunil Doiphode Marathi Novels .Net - Ka...

दुसऱ्या हाताने रक्ताळलेला हात धरीत तो उठून उभा राहिला. रक्त जरा जास्तच वाहत होतं म्हणून त्याने खिशातून रुमाल काढून हाताला घट्ट बांधला. दुखऱ्या हाताला सांभाळत मग तो बंगल्याच्या मुख्य दरवाजाजवळ गेला. तिथेही एक ...