देवनागरी
Roman
Press F12 to toggle

marathi kadambari katha

Ch-52: ब्रम्ह हे परीपूर्ण (शून्य- कादं... बुधवार, २० फेब्रुवारी २००८, ०९:०४ (+०५:३०)

Sunil Doiphode शून्य (Shunya) : Online ...

हिमालयातील डोंगराच्या पायथ्याशी नदीच्या काठावर असलेल्या गुहेत ध्यानमग्न बसलेला ऋषी, अचानक दचकून उठला. त्याचे डोळे लाल होते आणि चेहऱ्यावर काहीतरी सापडल्याचा गूढ आनंद ओसंडत होता. त्याच्या चेहऱ्यावर एक रहस्यमय स्मित पसरले. हळू हळू आपसूकच त्याचे डोळे पुन्हा मिटले. पुन्हा त्याच्या जाणीवेच्या कक्षा स्थल, काळ आणि वेळेच्या मर्यादा ओलांडून मुक्तपणे विचरण करू लागल्या.

जंगलात ...